Posts

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Posts Shortcodes” use_theme_fonts=”yes” el_class=”shorter”][vc_column_text]You can show the posts with Porto Blog, Porto Recent Posts shortcodes.[/vc_column_text][vc_separator color=”custom” gap=”tall” gradient=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

Recent

home concept image

Hồ sơ đăng ký website với Bộ Công Thương cần những gì?

Trước khi tiến hành các thủ tục đăng ký website với bộ công thương ta cần chuẩn bị các hồ... read more

Đối tượng đăng ký  website với bộ công thương?

Đối tượng đăng ký website với bộ công thương là thương nhân hoặc tổ chức hoạt động trong lĩnh vực... read more

Website TMĐT có chức năng đặt hàng trực tuyến nhưng không để giá sản phẩm

Quá trình triển khai, nhiều website gặp tình trạng có giỏ hàng nhưng khách hàng không để giá sản phẩm... read more

Website TMĐT không cho phép đặt hàng trực tuyến

Trong quá trình tư vấn dịch vụ ITS thường nhận được rất nhiều thắc mắc của khách hàng về website.... read more

Website TMĐT bán hàng là gì?

Theo Khoản  7 và khoản 9  Điều 1 của Nghị định số 85/2021/NĐ-CP quy định “7.Website thương mại điện tử bán... read more

[vc_empty_space height=”20px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=”custom” gap=”tall” gradient=”yes”]

Timeline

Tháng Sáu 2023

home concept image

Hồ sơ đăng ký website với Bộ Công Thương cần những gì?

Trước khi tiến hành các thủ tục đăng ký website với bộ công thương ta cần chuẩn bị các hồ sơ đăng ký bao gồm: 1. Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử 2. Bản sao được chứng thực Quyết định thành lập (đối với tổ chức), Giấy chứng nhận đăng ký...

Đối tượng đăng ký  website với bộ công thương?

Đối tượng đăng ký website với bộ công thương là thương nhân hoặc tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại hoặc hỗ trợ doanh nghiệp, có website thương mại điện tử trên đó cung cấp ít nhất một trong các dịch vụ sau: 1. Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện...

[vc_empty_space height=”20px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=”custom” gap=”tall” gradient=”yes”]

Grid

home concept image

Hồ sơ đăng ký website với Bộ Công Thương cần những gì?

Trước khi tiến hành các thủ tục đăng ký website với bộ công thương ta cần chuẩn bị các hồ sơ đăng ký bao gồm: 1. Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử 2. Bản sao được chứng thực Quyết định thành lập (đối với tổ chức), Giấy chứng nhận đăng ký...

Đối tượng đăng ký  website với bộ công thương?

Đối tượng đăng ký website với bộ công thương là thương nhân hoặc tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại hoặc hỗ trợ doanh nghiệp, có website thương mại điện tử trên đó cung cấp ít nhất một trong các dịch vụ sau: 1. Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện...

Website TMĐT có chức năng đặt hàng trực tuyến nhưng không để giá sản phẩm

Quá trình triển khai, nhiều website gặp tình trạng có giỏ hàng nhưng khách hàng không để giá sản phẩm mà để “Liên hệ” Theo quy định về website cần thông báo với BCT thì website chức năng đặt hàng trực tuyến được phải tiến hành thủ tục thông báo với BCT theo đúng quy định. Để...

[vc_empty_space height=”20px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=”custom” gap=”tall” gradient=”yes”]

Masonry

home concept image

Hồ sơ đăng ký website với Bộ Công Thương cần những gì?

Trước khi tiến hành các thủ tục đăng ký website với bộ công thương ta cần chuẩn bị các hồ sơ đăng ký bao gồm: 1. Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử 2. Bản sao được chứng thực Quyết định thành lập (đối với tổ chức), Giấy chứng nhận đăng ký...

Đối tượng đăng ký  website với bộ công thương?

Đối tượng đăng ký website với bộ công thương là thương nhân hoặc tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại hoặc hỗ trợ doanh nghiệp, có website thương mại điện tử trên đó cung cấp ít nhất một trong các dịch vụ sau: 1. Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện...

Website TMĐT có chức năng đặt hàng trực tuyến nhưng không để giá sản phẩm

Quá trình triển khai, nhiều website gặp tình trạng có giỏ hàng nhưng khách hàng không để giá sản phẩm mà để “Liên hệ” Theo quy định về website cần thông báo với BCT thì website chức năng đặt hàng trực tuyến được phải tiến hành thủ tục thông báo với BCT theo đúng quy định. Để...

Website TMĐT không cho phép đặt hàng trực tuyến

Trong quá trình tư vấn dịch vụ ITS thường nhận được rất nhiều thắc mắc của khách hàng về website. Một trong những câu hỏi khách hàng thường hỏi là “website không có chức năng đặt hàng trực tuyến chỉ giới thiệu hàng hóa của công ty thôi thì có phải thông báo với BCT...

Website TMĐT bán hàng là gì?

Theo Khoản  7 và khoản 9  Điều 1 của Nghị định số 85/2021/NĐ-CP quy định “7.Website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của...

[vc_empty_space height=”20px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=”custom” gap=”tall” gradient=”yes”]

No Margins

Website TMĐT có chức năng đặt hàng trực tuyến nhưng không để giá sản phẩm

Website TMĐT không cho phép đặt hàng trực tuyến

[vc_empty_space height=”20px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=”custom” gap=”tall” gradient=”yes”]

Medium

Hồ sơ đăng ký website với Bộ Công Thương cần những gì?

Trước khi tiến hành các thủ tục đăng ký website với bộ công thương ta cần chuẩn bị các hồ sơ đăng ký bao gồm: 1. Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử 2. Bản sao được chứng thực Quyết định thành lập (đối với tổ chức), Giấy chứng nhận đăng ký...

Đối tượng đăng ký  website với bộ công thương?

Đối tượng đăng ký website với bộ công thương là thương nhân hoặc tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại hoặc hỗ trợ doanh nghiệp, có website thương mại điện tử trên đó cung cấp ít nhất một trong các dịch vụ sau: 1. Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện...

[vc_empty_space height=”20px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=”custom” gap=”tall” gradient=”yes”]

Large

home concept image

Hồ sơ đăng ký website với Bộ Công Thương cần những gì?

Trước khi tiến hành các thủ tục đăng ký website với bộ công thương ta cần chuẩn bị các hồ sơ đăng ký bao gồm: 1. Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử 2. Bản sao được chứng thực Quyết định thành lập (đối với tổ chức), Giấy chứng nhận đăng ký...

Đối tượng đăng ký  website với bộ công thương?

Đối tượng đăng ký website với bộ công thương là thương nhân hoặc tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại hoặc hỗ trợ doanh nghiệp, có website thương mại điện tử trên đó cung cấp ít nhất một trong các dịch vụ sau: 1. Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện...

[vc_empty_space height=”20px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=”custom” gap=”tall” gradient=”yes”]

Large Alt

home concept image

Hồ sơ đăng ký website với Bộ Công Thương cần những gì?

Trước khi tiến hành các thủ tục đăng ký website với bộ công thương ta cần chuẩn bị các hồ sơ đăng ký bao gồm: 1. Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử 2. Bản sao được chứng thực Quyết định thành lập (đối với tổ chức), Giấy chứng nhận đăng ký...

Read more...

Đối tượng đăng ký  website với bộ công thương?

Đối tượng đăng ký website với bộ công thương là thương nhân hoặc tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại hoặc hỗ trợ doanh nghiệp, có website thương mại điện tử trên đó cung cấp ít nhất một trong các dịch vụ sau: 1. Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện...

Read more...
[vc_empty_space height=”20px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=”custom” gap=”tall” gradient=”yes”]

Full

home concept image

Hồ sơ đăng ký website với Bộ Công Thương cần những gì?

Trước khi tiến hành các thủ tục đăng ký website với bộ công thương ta cần chuẩn bị các hồ sơ đăng ký bao gồm: 1. Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử 2. Bản sao được chứng thực Quyết định thành lập (đối với tổ chức), Giấy chứng nhận đăng ký...

Read more...

Đối tượng đăng ký  website với bộ công thương?

Đối tượng đăng ký website với bộ công thương là thương nhân hoặc tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại hoặc hỗ trợ doanh nghiệp, có website thương mại điện tử trên đó cung cấp ít nhất một trong các dịch vụ sau: 1. Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện...

Read more...
[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Post Layouts” use_theme_fonts=”yes” el_class=”shorter”][vc_separator color=”custom” gap=”tall” gradient=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

Gray Overlay

home concept image

Hồ sơ đăng ký website với Bộ Công Thương cần những gì?

Trước khi tiến hành các thủ tục đăng ký website với bộ công thương ta cần chuẩn bị các hồ sơ đăng ký bao gồm: 1. Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử 2. Bản sao được chứng thực Quyết định thành lập (đối với tổ chức), Giấy chứng nhận đăng ký...

Đối tượng đăng ký  website với bộ công thương?

Đối tượng đăng ký website với bộ công thương là thương nhân hoặc tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại hoặc hỗ trợ doanh nghiệp, có website thương mại điện tử trên đó cung cấp ít nhất một trong các dịch vụ sau: 1. Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện...

Website TMĐT không cho phép đặt hàng trực tuyến

Trong quá trình tư vấn dịch vụ ITS thường nhận được rất nhiều thắc mắc của khách hàng về website. Một trong những câu hỏi khách hàng thường hỏi là “website không có chức năng đặt hàng trực tuyến chỉ giới thiệu hàng hóa của công ty thôi thì có phải thông báo với BCT...

Website TMĐT bán hàng là gì?

Theo Khoản  7 và khoản 9  Điều 1 của Nghị định số 85/2021/NĐ-CP quy định “7.Website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của...

Grid

home concept image

Hồ sơ đăng ký website với Bộ Công Thương cần những gì?

Đối tượng đăng ký  website với bộ công thương?

Website TMĐT có chức năng đặt hàng trực tuyến nhưng không để giá sản phẩm

Website TMĐT không cho phép đặt hàng trực tuyến

Website TMĐT bán hàng là gì?

List

home concept image
Hồ sơ đăng ký website với Bộ Công Thương cần những gì?
Đối tượng đăng ký  website với bộ công thương?
Website TMĐT có chức năng đặt hàng trực tuyến nhưng không để giá sản phẩm
Website TMĐT không cho phép đặt hàng trực tuyến
Website TMĐT bán hàng là gì?
[vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″]
home concept image

Hồ sơ đăng ký website với Bộ Công Thương cần những gì?

[/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″]
home concept image
Hồ sơ đăng ký website với Bộ Công Thương cần những gì?
Đối tượng đăng ký  website với bộ công thương?
Website TMĐT có chức năng đặt hàng trực tuyến nhưng không để giá sản phẩm
[/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″]
home concept image
Hồ sơ đăng ký website với Bộ Công Thương cần những gì?
Đối tượng đăng ký  website với bộ công thương?
Website TMĐT có chức năng đặt hàng trực tuyến nhưng không để giá sản phẩm
Website TMĐT không cho phép đặt hàng trực tuyến
[/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]