Website TMĐT bán hàng là gì?

Share this post

Website TMĐT bán hàng là gì?

Theo Khoản  7 và khoản 9  Điều 1 của Nghị định số 85/2021/NĐ-CP quy định
“7.Website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.”
“9. Thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định tại Mục 1 Chương IV Nghị định này nếu website có chức năng đặt hàng trực tuyến”.

Do đó từ 01/01/2022 thì các website TMĐT có chức năng đặt hàng trực tuyến (Có giỏ hàng) mới đăng ký thông báo được với Bộ Công Thương. VD: Gemclothing.vn, suabottot.com
Các website chỉ giới thiệu hàng hóa, dịch vụ mà không có chức năng đặt hàng sẽ không  đăng ký thông báo được với Bộ Công Thương.